Oznaka: onesnaževanje vode

Kaj lahko storimo, da zmanjšamo onesnaževanje vode

Onesnaževanje vode postaja vse večji problem, s katerim se srečujejo vse države na svetu. V kolikor ne bomo korenito spremenili svojih navad in začeli delovati skladno za dobrobit okolja, nam grozi nevarnost, da bomo čez nekaj let imeli poponoma onesnaženo in kontaminirano pitno vodo.

Veliko ljudi se namreč še vedno ne zaveda, da smo za onesnaževanje vode krivi prav mi sami. Nekaterim je pomembnem samo zaslužek in njihovi interesi, zaradi katerih narava trpi nepopravljive posledice. Seveda je nujno potrebno, da za čisto vodo poskrbi vsak človek na zemlji. Le s skupnimi močmi bomo mogoče uspeli in rešili naše največje bisere, med katere zagotovo spada tudi čista voda. 

Kaj je onesnaževanje vode? 

Onesnaževanje vode lahko opredelimo kot onesnaženje potoka, reke, jezera, oceana ali katerega koli drugega odseka vode, ki izčrpa kakovost vode in jo povzroči strupenost za okolje in ljudi. Obstajata dve vrsti onesnaževanja vode. Na prvem mestu moramo seveda izpostaviti organsko onesnaženje z mikroorganizmi – bakterijami in virusi – v vodi, ki nastanejo z iztrebki, živalskimi in rastlinskimi odpadki. To onesnaženje je še vedno precej nepoznano. 

Na drugem mestu pa imamo seveda vsem dobro znano kemično onesnaževanje vode z nitrati in fosfati pesticidov, zdravil za ljudi in živali, gospodinjskih izdelkov, težkih kovin, kislin in ogljikovodikov, ki se uporabljajo v industriji. V to onesnaženje smo vpeti vsi, saj vsakdo po malem ustvarja nenehno onesnaženje, ki je v določenih delih sveta praktično nepopravljivo. 

Kako onesnaževanje vode vpliva na svet

Onesnaževanje vode resnično škoduje biotski raznovrstnosti in vodnim ekosistemom. Strupene kemikalije lahko spremenijo barvo vode in povečajo količino mineralov, kar slabo vpliva na življenje v vodi. Toplotno onesnaženje, ki ga opredeljuje dvig temperature vodnih teles, prispeva k globalnemu segrevanju in resno ogroža vodne organizme. 

Velikokrat pa ljudje pozabljamo, da je onesnaževanje vode usodno tudi za nas same. Veliko bolezni je namreč posledica pitja ali stika z onesnaženo vodo.